Medlemstidningen

JAKT & VILTVÅRD (tidigare MVF-Bulletinen) är föreningens medlemstidning. Den har tidigare utkommit med fyra nummer per år, men utkommer numera endast en gång årligen, eftersom vi lagt över mycket av informationen på hemsida och Facebook-grupp. Tidningen har en upplaga om cirka 1000 exemplar och skickades till medlemmar, sponsorer och organisationer som vi samarbetar med. Den delas också ut till andra intressenter via skjutbanor, butiker, personalrum och mässor etc.

2008 2009 2010 2011 2012
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
2013 2014 2015 2016 2017
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
2015 2016 2017