Funktionär

Malmö Viltvårdsförening har en varierad och omfattande verksamhet. För att bedriva den behövs engagerade personer som på olika sätt kan bidra till och medverka i aktiviteterna.

Inom föreningens sektioner finns som bas ett antal funktionärer, men också utrymme för fler att medverka i så kallade stödgrupper eller olika projekt. Detta är ett bra sätt att bli insatt i vad en sektion arbetar med och för att känna på om det skulle passa dig att åta dig en funktionärsuppgift.

För närvarande är det en viss kö till stödgrupperna i Jakt- och Viltvårdssektionen, men det finns ingen kö för att hjälpa till!
Inom andra sektioner finns däremot akuta behov av fler medhjälpare som cirkelledare, skyttefunktionärer, PR-intresserade mm.
Kontakta kansliet angående på vilket sätt du skulle kunna bli mera engagerad i föreningens aktiviteter.

Kansliet kansli@mvf.nu eller 040 – 49 49 30.

Välkommen att höra av dig!