Vanliga frågor

Som ny jägare eller ny medlem i föreningen så finns det mängder av frågor, nya begrepp och kanske förväntningar. Vi försöker besvara dem nedan.

Föreningen

Under menyn "Jakt i föreningen – Praktisk jaktinformation" hittar du kartlänkar till våra olika jaktområden. Läs mer på Praktisk jaktinformation.


Kontakta vårt kansli på kansli@mvf.nu eller 040 - 49 49 30.


Grythundssektionen informerar om detta på vår hemsida. Kontakt med grythundssektionen på beachrunners@gmail.com.

 


Föreningen har ett brett kursutbud. Du hittar information om vilka kurser vi anordnar och mera detaljerad information om kurser som just nu är aktuella på kurssidan.

 

 

Jaga

Det framgår för respektive jakt i bokningssystemet. För morgon- och kvällsjakter samlas man vanligtvis två timmar innan solens upp- eller nedgång. Heldagsjakter vid ett särskilt klockslag. Det är viktigt att vara på plats senast vid angivet klockslag och gärna i god tid innan dess.

 


Förutom vapen, gäller det jaktradio, lämpliga kläder och helst en bra handkikare.

 


Vi använder apparater med frekvensen 155 MHz.

 


Vid vaktjakter som varar 2-3 timmar bör man kunna klara sig utan. Vid heldags tryckjakter och småviltsjakter ingår lunch i priset.

 

 

Skytte

Vi har tillgång till ett flertal skjutbanor i området.

 

 

Kostnader och betalning

Det är olika priser för olika slags jakter. Mer information finner du på sidan med priser.

 


Man betalar dels en köttavgift, dels en grundavgift när det handlar om klövvilt. Exakta kostnader finns på sidan med priser.När jakten har bekräftats. Som reserv när man fått en ordinarie plats bekräftad. Jaktavgiften ska vara MVF tillhanda senast 10 dagar före jakten, annars stryks anmälan automatisk och man kan inte boka någon ny jakt förrän skulden är reglerad. Gäller förstås inte om man som reserv fått en ordinarie plats bara dagar före jakten.

Inbetald jaktavgift återbetalas inte.

 

 

Bokningar

Gå in på jaktbokningen – antingen via länken längst till höger i menyn, eller via boka.mvf.nu.


Avanmälan kan göras i bokningssystemet fram till 48 timmar innan jaktdagen. Därefter måste jaktledaren kontaktas via sms eller telefon. Om man inte kommer till anmäld jakt utan att ha avanmält sig riskerar man att stängas av från vidare jakter. Se även sidan med anmälan och priser.

 


Anmälan till jakt kan göras till max en jakttyp i taget för:
Tryckjakt
Vaktjakt
Andjakt
Duvjakt
Kaninjakt
Småviltsjakt

Om man redan är anmäld till exempel till en vaktjakt går det inte att boka sig till en ny vaktjakt förrän dagen efter att den första är genomförd.

 


För jakt på till exempel räv eller kråka utgår ingen jaktavgift. Ta kontakt med någon av dessa personer om du vill jaga predatorer:

Sturup
Christer Ottosson, 0703-300036
Anders Kjellander, 0705-604270

Vomb

Hanna Zaar, 0702-368618

Malmö

Fredrik Liv, 0707-988740
Jörgen Ahlgren, 0734-389752


Jakt på vildsvin sker enligt jakttabell. Begränsningen utgörs av om eftersöksekipage finns tillgängligt eller ej. Det utgår ingen fällavgift på vildsvin.

För att sitta på åtelpass kontakta dessa:

Sturup

Christer Ottosson, 0703-300036
Anders Kjellander, 0705-604270

Vomb

Mejla till grisvak.vomb@mvf.nu

Malmö

Tomas Nilsson, 0703-933006
Mats Breisner, 0706-708050


Man tar kontakt med föreningens provledare via kansliet på kansli@mvf.nu eller 040 – 49 49 30.