Fotograf: Ingrid Kongstad

Föreningens verksamhet

Malmö Viltvårdsförening är en ideell förening som bedriver omfattande teoretisk och praktisk utbildningsverksamhet inom jakt och viltvård. Verksamheten bedrivs i samarbete med Svenska Jägareförbundet, Jägareförbundet Skåne samt Studiefrämjandet och omfattar temakvällar, viltvårdsarbete, utbildning och jakter.

Studiecirklar
Varje år genomförs ett stort antal studiecirklar inom området jakt och viltvård. Dels handlar det om den grundläggande ”Jägarskolan” och dels uppföljning och fördjupning inom områdena viltvård, artkännedom, skytte, jaktlagstiftning, hundträning och mycket mera.

Temakvällar
Några gånger per termin har vi en aktivitetskväll på ett aktuellt tema. Kunniga medverkande eller gästföreläsare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Viltvårdsarbete
De teoretiska kunskaperna omsätts i praktiskt arbete på de markområden som Malmö stad ställt till förfogande. På varje jaktområde finns det sex till tio viltvårdare, med ansvar för planering av jakter, jaktledning, säkerhet och viltfrämjande åtgärder såsom bl.a. stödutfordring på vintern. De har även ansvar för anläggning av viltåkrar, skyddsjakt för arrendatorer, predatorkontroll m.m. Arbetet på ett jaktområde pågår året runt och är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda bra och säkra jakter för medlemmarna i Malmö Viltvårdsförening.

Skytte
Utbildning och träning erbjuds i såväl hagel- som kulskytte. En förutsättning för ett framgångsrikt hagelskytte är att vapnet är väl tillpassat för skytten.

Jakter
På de marker som föreningen sköter på uppdrag av Malmö stad, anordnas småviltjakt efter hare, fasan, duva, and, m m. samt klövviltjakt efter kronvilt, dovvilt, rådjur och vildsvin.

Funktionär
Som funktionär kan du fördjupa dig i dina intresseområden och bidra i föreningens aktiviteter. Låter detta intressant kan du läsa vidare på funktionärssidan.

Stadgar
För att läsa föreningens stadgar, hör av er till kansliet.