Anmälan och priser

Fastställt 23 mars 2023, uppdaterad 1 september 2023

Anmälan om jaktdeltagande

Anmälan om deltagande i jakter skall ske via anmälningssystemet på MVFs hemsida (www.mvf.nu), senast tre dagar före aktuell jaktdag (vid ev. problem härvidlag kan anmälan även göras via telefon eller e-post till kansliet kontorstid).
I samband med att plats bekräftats skall jaktavgiften betalas in på MVFs bankgiro: 5615-9478 (ange namn, medlemsnummer, jaktområde och jaktdag). Som reserv skall du inte betala förrän du fått din ordinarie plats bekräftad. Jaktavgiften skall vara MVF tillhanda senast 10 dagar efter din anmälan, annars stryks anmälan automatiskt och då går det inte heller att anmäla sig till några nya jakter förrän skulden är reglerad. Inbetald jaktavgift återbetalas ej. Eventuell avanmälan görs i anmälningssystemet snarast möjligt. Eventuell avanmälan kan göras i systemet fram till 48 timmar innan jaktdagen, därefter måste jaktledaren kontaktas via sms eller telefon. Om platser på så sätt blir tillgängliga med kort varsel ringer jaktledaren in eventuella reserver som då betalar jaktavgiften enligt ovan (vilket sedan följs upp av kansliet). Upprepade underlåtelser att betala in avgift i tid eller att göra avanmälan vid förhinder kan medföra avstängning från föreningens jakter. Anmälan till jakt kan göras till max en jakttyp i taget för:

Tryckjakt
Vaktjakt
Andjakt
Duvjakt
Kaninjakt
Småviltsjakt

För övriga jaktformer, till exempel grisvak och predatorjakt, råder ingen begränsning beträffande antal.
Dessa begränsningar fungerar ”rullande”, d v s när en jakt väl är genomförd kan medlemmen anmäla sig till ytterligare en (som ordinarie eller reserv) , dock tidigast dagen efter genomförd jakt. Maxantalet avser således det antal jakter som en medlem kan vara anmäld till inom respektive kategori, oavsett område.

Avgifter vid jaktdeltagande
Jaktavgiften betalas i förväg enligt ovan beskrivning. Övriga avgifter (t ex grund-, kött- och troféavgifter) skall erläggas mot faktura, senast 30 dagar från fakturadatum.
Vid upprepad betalningsförsening beslutar styrelsen om avstängning från deltagande i MVFs jakter.

SMÅVILTJAKT
Duv- andjakt 300 kr/dag
Övrig småviltsjakt 400 kr/dag
Kråk- och vitfågeljakt ingen avgift
Rovdäggdjur ingen avgift
Fällfångst ingen avgift
KLÖVVILT
Vakt-/pürschjakt 300 kr/pass
Drev-/tryckjakt halvdag 300 kr/dag
Drev-/tryckjakt heldag 500 kr/dag
KÖTTAVGIFTER. (FÄLLT VILT SKALL KÖPAS AV SKYTTEN)
Vildsvin, passad kroppsvikt 30 kr/kg
Hjortdjur, passad kroppsvikt 40 kr/kg
Hare 75 kr/st
Kanin 20 kr/st
Gås 40 kr/st
Ringduva 20 kr/st
Gräsand 75 kr/st

Fasan

150 kr/st

 

Grundavgift tillkommer enligt nedan

KRONVILT
Hjort, grundavgift 1.500 kr
Troféavgift,spets 0 kr
Troféavgift, 3 – 5 taggar 0 kr/tagg
Troféavgift, 6 – 7 taggar 500 kr/tagg från första taggen
Troféavgift 8 eller fler taggar; 1000 kr/tagg från första taggen
Hind 1.500 kr
Kalv 500 kr
DOVVILT
Hjort, grundavgift 500 kr
Troféavgift, spets 300 kr
Troféavgift, stånghjort 1.000 kr
Troféavgift, halvskovel 2.000 kr
Troféavgift, helskovel 4.000 kr
Hind 600 kr
Kalv 250 kr
RÅDJUR
Bock, grundavgift 500 kr
Troféavgift,spets 250 kr
Troféavgift, fyra 500 kr
Troféavgift, sexa (hornlös och bastbock räknas som sexa) 1.500 kr
Get 500 kr
Kid 200 kr
VILDSVIN
Galt, 250 kr/centimeter synlig längsta bete.
Ingen grundavgift på vildsvin.