Med anledning av att grinden på Spillepengen nu är stängd även dagtid påminner vi om att medlemskapet i MVF endast innebär tillgång till MJCs (Malmö Jaktskyttecenter) jaktskyttebanor under deras normala öppettider eller om man hyrt någon jaktskyttebana på andra tider än dessa. MJCs öppettider finns på MJCs hemsida, mjc.nu. Under dessa tider kommer grinden att hållas öppen.

Med jaktskyttebanor avses älgbanan, trapbanan och markmålsbanan samt den nya, elektroniska inskjutningsbanan som kommer att stå färdig när MJC öppnar i april. Den nya, elektroniska inskjutningsbanan kommer att vara tillgänglig när älgbanan är öppen.

Skytte på alla andra skjutbanor än jaktskyttebanorna, inklusive den vanliga inskjutningsbanan på 80m, kräver alltid medlemskap i MSG (Malmö Skyttegille).

MSG är ensam ägare till samtliga skjutbanor utom jaktskyttebanorna på Spillepengen. Jaktskyttebanorna ägs av MJC och vårt brukande av jaktskyttebanorna är reglerat genom avtal med MJC enligt ovanstående. Något avtal mellan MVF och MSG för att MVFs medlemmar ska kunna använda MSGs banor finns inte.

Du kan alltså inte begära grindaccess hos MSG med hänvisning till ditt medlemskap i MVF.

Åtkomst för funktionärer, kursdeltagare, provtagare, mfl. kommer att hanteras via MVF. Du behöver inte själv kontakta MSG för att få grindaccess när du deltar i kurser och liknande.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till MVFs kansli.
Hälsningar från MVF Kansli.