På begäran från våra områdeschefer kommer här en påminnelse om de handlingar som ni måste medföra vid jakt hos oss och som vi framledes kommer skärpa kontrollen av. Förutom licens på medfört vapen samt jaktkort skall också intyg om godkänt skjutprov för kul- respektive hageljakt medtagas beroende på den aktuella jakten. Även intyg om att ni har en giltig ansvarsförsäkring. Till exempel Svenska Jägarförbundets medlemskort eller genom egen försäkring.

Vi håller på att utveckla en metod i vårt redovisningssystem som innebär att godkända skjutprov och ansvarsförsäkring endast behöver uppvisas vid ett tillfälle per jaktår. Dock måste alltid licens för aktuellt vapen och statligt jaktkort medtagas vilket slumpvis kommer att kontrolleras av jaktledaren.

En skärpning är också angelägen om att ni enligt våra regler medför en fungerande jaktradio. En säkerhetsdetalj som är nog så viktig. Försummelse kan medföra att ni inte får delta i jakten.