Så här inför det nya året vill jag gärna framföra en hälsning till alla föreningens medlemmar och samtidigt göra er uppmärksamma på det stora engagemang som leder till att föreningen i stort som smått fungerar alldeles utomordentligt.

Vi har jaktområden av högsta kvalitet, som drivs av ytterst kunniga personer, samt flera sektioner som erbjuder oss utbildning och annan verksamhet av yppersta klass. Ett exempel är utbildningssektionen, där de kurser som vi tillhandahåller leds av personer som skänker mycket av sin fritid till oss. I år har vi bestämt oss för att på sikt kunna erbjuda ”Världens bästa jägarskola”. Vi har också tänkt oss att satsa mer på skyttet, dels med att minimera krångel med skjutbanorna, men också att utöka möjligheterna till övningsskytte av olika slag. Bredden på våra hundkurser talar för sig själv.

PR-sektionen satsar också rejält. Nytt folk har tillkommit som medför nya möjligheter. Vår nya sajt ska succesivt innehålla mer och mer information och nyttigheter. Temakvällar är också angeläget för PR och mycket tid och uppmärksamhet ägnas åt detta.

Medlemssektionen håller rätt på er medlemmar och även det stora antalet funktionärer. Förstärkning har också skett till denna sektion och som just nu arbetar med nya idéer inför framtiden.

För Gårdssektionen har vi fått en ny chef som absolut verkar vara rätt person för jobbet. Här finns också mycket att stå i. Angelägna underhållsarbeten både inne och ute och som kan vara nog så besvärliga att hålla på en rimlig kostnadsnivå.

Sen inte att förglömma, har vi en avdelning som håller rätt på stålarna. Här är vi också lyckligt lottade med kunskap och en fast hand som håller i kassan.

Till sist, spindeln i nätet: Vår alldeles egen Gösta. Vi vet alla hur bortskämda vi är med till exempel ”kolla med Gösta” eller ”ring Gösta”. Vi ska kanske tänka på att i takt med att vi breddar vår verksamhet inte belamra kansliet med för mycket ”slippagörasjälvgöromål”.

Det finns naturligtvis mycket mer att berätta och skänka en tanke på men det är inte min avsikt att redogöra för hela verksamheten nu. Ett axplock finns med för att poängtera det stora antalet personer som disponerar mycket av sin vilja och glädje i föreningen. Det är en förmån för mig att vara med i detta gäng.

Gott slut och God fortsättning!
Göran Svejme