På grund av situationen med Coronaviruset är grytträningen på Resåkra är uppskjuten tills vidare. Ny information kommer när läget förändras