Bättre hagelskytte

Kurs som övar jägarens förmåga att avlossa säkra skott i alla situationer.

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt hagelskytte, kursen kommer att inrikta sig på att kunna avlossa ett säker och väl avvägt skott under jakt. Kursen sker på Börringe jaktskytteklubb och det tillkommer avgift för ammunition och lerduvor.