Jägarskolan

Jägarexamen
Jägarexamen krävs av den som för första gången ansöker om licens för jaktvapen men även för ansökan om licens av jaktvapen av annan typ än han/hon redan har licens för.

Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga prov för jägarexamen. Den som har fyllt 18 år kan efter godkänd jägarexamen ansöka om licens och köpa egna jaktvapen.

Malmö Viltvårdsförenings Jägarskola
MVF jägarskola leder fram till jägarexamen och anmälan görs genom att kontakta Malmö Viltvårdsförenings kansli på telefon 040-49 49 30 eller mejl kansli@mvf.nu

Går du jägarskolan hos oss tar vi helhetsansvar för att ge dig de teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara både teoriprov och uppskjutningsprov när kursen är genomförd. Kursen går under senare delen av jaktsäsongen och det erbjuds möjligheter för kursdeltagarna att delta på någon av föreningens utbildningsjakter på Malmö, Vomb och Sturup, jakter enbart för jägarskoleelever. Det rekommenderas verkligen, särskilt för dig som saknar tidigare erfarenhet av jakt.

Som kursdeltagare i Jägarskolan ingår även avgiften om 400 kr för medlemskap i Malmö Viltvårdsförening under kursen fram till 30 juni. Som medlem kan du delta i föreningens andra kurser och aktiviteter till självkostnadspris.

Teorilektioner
Den teoretiska utbildningen omfattar kursmaterial hämtat från Jägarskolan. Lektionerna är indelade efter olika inriktningar där cirkelledaren för respektive inriktning är specialiserad på just det området. Inför varje lektion behöver kursdeltagaren läsa in delar av kursmaterialet för att lättare kunna tillgodogöra sig genomgången på lektionen.

I teorilektionerna ingår även flera lektioner som behandlar vapenkännedom med det viktiga ämnet säker vapenhantering. Informationskväll om vapen i vapenaffär ingår också i kursplanen för att ge eleverna kompletterande vapenkännedom där ett större antal vapentyper kan förevisas.

Under utbildningen besöker vi Pildammsparken i Malmö och Skånes djurpark där vi går igenom och repeterar fåglar och djur.

Teoriprov hålls månadsskiftet april-maj och äger rum på Malmö Viltvårdsförenings kursgård, Kvarnbygården, Östra Kattarpsvägen i Malmö och hålls av Jägareförbundets provledare som har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen.

Skyttet – teori och övning
Skytteutbildningen hålls på på skyttebanor i sydvästra Skåne av föreningens erfarna skytteinstruktörer. Vi lägger stor vikt vid det individuella utbildningsbehovet.

Överst på agendan är naturligtvis alltid säkerheten och regler som gäller banan vi befinner oss på samt i allmänhet när man hanterar vapen. Utbildningen är uppdelad i flera moment/lektioner i dels hagelskytte och dels kulskytte. Det inledande momentet är introduktion till det aktuella vapenslaget, med anläggning, vapnets funktion och skyttetekniker. De praktiska momenten innehåller avståndsbedömning, säker vapenhantering och övningsskytte. 

Inför uppskjutningen krävs att kursdeltagaren är väl förberedd och i tillräcklig omfattning har övat skytte och vapenhantering. Det är viktigt att ha fysiska förutsättningar att klara av skyttet och hantering av vapen.

Uppskjutningsprov hålls av Jägareförbundets provledare, de har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen. När du är redo att avlägga uppskjutningsprov bokar du tid genom att kontakta Malmö Viltvårdsförenings kansli på telefon 040-49 49 30 eller mejl kansli@mvf.nu. De praktiska momenten innehåller säker vapenhantering, avståndsbedömning, kul- och hagelskytte.

Tider och priser

Pris för kursen: 4950 kr.

Kursen inkluderar: 14 teorilektioner och 10 skytteträningstillfällen.
En utbildningsjakt, informationskväll om vapen i vapenaffär,  heldagsbesök i Pildammarna och Skånes djurpark med repetition fåglar, högvilt och småvilt.

Kostnad som tillkommer:  litteratur, ammunitions- och markeringsavgifter vid träningsskytte samt provavgifter.

Litteratur: Komplett paket Jägarskolan, med den nyutgivna (sept 2019) Jägarskolan, pris 795 kr.

Provavgifter: Se vidare sidan om provavgifter på Svenska Jägareförbundets sajt.

Kursanmälan: Kontakta kansliet på 040 – 494930 eller kansli@mvf.nu.

Kursstart: Januari 2021.

Kursen inleds med introduktion för alla kursdeltagare där information om de teoretiska och praktiska lektionerna presenteras.
Därefter delas gruppen i två grupper, tisdags-grupp och torsdags-grupp. Teorilektionerna är varje vecka under januari till april och träningsskyttet är förlagt på helger och sker under februari - april.

Plats teorilektioner: Kvarnbygården, Malmö.

Plats skytte: skyttebanor i sydvästra Skåne.