Ta jägarexamen på Malmö Viltvårdsförenings jägarskola!

Jägarskolan

Malmö Viltvårdsförenings jägarskola är en bred och gedigen utbildning som leder fram till jägarexamen och ger kunskap om ekologi, viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer. Den grundliga teoretiska och praktiska utbildning innefattande teorilektioner och skytteträning som krävs för att klara teoriprov och uppskjutningsprov. Utbildningen hålls av föreningens erfarna cirkelledare och skytteinstruktörer. Teorilektionerna är under januari - april (deltagarna indelas i en tisdagsgrupp och en torsdagsgrupp) samt de praktiska skyttelektioner är förlagda på helger under januari - maj.

Malmö Viltvårdsförenings jägarskola 2024
(med reservationer för ändringar)

I kursen ingår: 

 • 14 Teorilektioner.
 • Kursmaterial; lärobokspaketet ”Jägarskolan” från Svenska Jägareförbundet.
 • Medlem i MVF från januari 2024 - juni 2025, dvs under kurstiden och ett halvår efter.
 • Medlem i Svenska Jägareförbundet, januari 2024 - juni 2025 och därmed direkt tillgång allt digitalt material till läroboken, bla. premiumfrågorna på nätet samt försäkring som krävs för att delta på jakt.
 • 14 Skytteträningstillfällen med 8 olika moment:
  Säker vapenhantering
  Praktisk teori kulskytte med simulatorskytte
  Praktisk teori hagelskytte med simulatorskytte
  Precisionsskytte med kula i skjutbiograf
  Kulskytte på älgbana 80 m
  Precisionsskytte på akustisk inskjutningstavla 80 m
  Hagelskytte på trapbana frångående lerduvor
  Markmålskytte på markmålsbana med löpande hare
 • Lån av kul- och hagelvapen vid träningsskyttet och provtillfälle.
 • Utbildningsjakt, elev deltar på ordinarie jakt i MVF, med funktionär bredvid.
 • Informationskvällar i vapenaffärer där olika vapentyper, kikarsikten, kikare, ljuddämpare, jaktkläder och dyl inom jakt förevisas.
  (Ingen försäljning informationskvällarna, bara information + möjlighet för frågor från er elever)
 • Heldagsbesök i Pildammarna och Skånes djurpark med repetition fåglar, högvilt och småvilt.
  Inträde + lunch ingår.
  (Familjemedlemmar får följa med till självkostnadspris)

 

 Pris för MVF:s Jägarskola 2024: 8500 kr

Kostnad som tillkommer: ammunitions- och serieavgifter vid träningsskytte samt provavgifter.
(För genomsnittlig elev ligger denna kostnad på 2000 kr – 4000 kr men det är individuellt och helt beroende på vilka förkunskaper man har i skytte, alltså hur mycket man måste träna för att klara uppskjutningarna)

Provavgifter: Se vidare sidan om provavgifter på Svenska Jägareförbundets hemsida.
https://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/fragor--svar/vad-kostar-det-att-gora-jagarexamensprov/

Kursanmälan: Anmäl dig genom att kontakta kansliet på 040–494930 eller maila kansli@mvf.nu

Kursstart: Introduktion söndagen den 7 januari 2024 på MVF:s kurslokal på Kvarnbygården.
(tid meddelas senare)

Därefter delas gruppen i två teorigrupper, tisdags- och torsdags-grupp. Teorilektionerna är varje vecka 18.30 – ca 21.00 under januari till april och träningsskyttet är förlagt på helger och sker under januari - maj.

Plats teorilektioner: MVF:s kurslokal på Kvarnbygården.

Plats skytte: MVF:s kurslokal på Kvarnbygården, Jakt & Skytte skjutbiograf i Staffanstorp, Spillepengen skjutbana.

Teoriprov planeras till vecka 17–18 på MVF:s kurslokal på Kvarnbygården. (datum kommer senare)

Jägarexamen
När du går jägarskolan hos oss tar vi helhetsansvar för att ge dig de teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara både teoriprov och uppskjutningsprov när kursen är genomförd.

I utbildningen ingår även utbildningsjakt på något av föreningens områden, Malmö, Vomb och Sturup där du som elev deltar på ordinarie jakt i MVF, med funktionär bredvid. Det rekommenderas verkligen, särskilt för dig som saknar tidigare erfarenhet av jakt.

Som kursdeltagare i Jägarskolan ingår även avgiften för medlemskap i Malmö Viltvårdsförening under 1,5 år, dvs under kursen gång och ett halvår efter. Som medlem kan du delta i föreningens andra kurser och aktiviteter till självkostnadspris.

Teorilektioner
Den teoretiska utbildningen omfattar kursmaterial från Jägarskolepaketet Jägarskolan*. Lektionerna är indelade efter olika inriktningar där cirkelledaren för respektive inriktning är specialiserad på just det området. Inför varje lektion behöver kursdeltagaren läsa in delar av kursmaterialet för att lättare kunna tillgodogöra sig genomgången på lektionen.

I teorilektionerna ingår även flera lektioner som behandlar vapenkännedom med det viktiga ämnet säker vapenhantering. Informationskväll om vapen i vapenaffär ingår också i kursplanen för att ge eleverna kompletterande vapenkännedom där ett större antal vapentyper kan förevisas.

Under utbildningen besöker vi Pildammsparken i Malmö och Skånes djurpark där vi går igenom och repeterar fåglar och djur.

Teoriprov hålls månadsskiftet april-maj och äger rum på Malmö Viltvårdsförenings kursgård, Kvarnbygården, Östra Kattarpsvägen i Malmö och hålls av Jägareförbundets provledare som har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen.

*Jägarskolan är en rikt illustrerad lärobok, över 1000 bilder, som förmedlar de teoretiska kunskaper som krävs inför Jägarexamen. Tillsammans med häftena Lagen, Studiehandledningen samt det kompletterande materialet på webben är det ett överskådligt och komplett paket om vad blivande jägare bör känna till om jakt, etik, djur, ekologi, viltvård, vapen och skytte.
I paketet ingår även en inloggning till webbaserade e-jakt som innehåller ljudboken, övningsfrågor, filmer och bildspel som underlättar lärandet inför jägarexamen. Inloggningen gäller i ett år.
Jägarskoleboken och Lagen i Jägarskolepaketet är utgiven 2021 (3:e utgåvan) inbunden och med 528 sidor och innehåller alla de ändringar som gjorts i jakttiderna från 1 juli 2021.

Skyttet – teori och övning
Skytteutbildningen hålls på på skyttebanor i sydvästra Skåne av föreningens erfarna skytteinstruktörer. Vi lägger stor vikt vid det individuella utbildningsbehovet.

Överst på agendan är naturligtvis alltid säkerheten och regler som gäller banan vi befinner oss på samt i allmänhet när man hanterar vapen. Utbildningen är uppdelad i flera moment/lektioner i dels hagelskytte och dels kulskytte. Det inledande momentet är introduktion till det aktuella vapenslaget, med anläggning, vapnets funktion och skyttetekniker. De praktiska momenten innehåller avståndsbedömning, säker vapenhantering och övningsskytte. 

Inför uppskjutningen krävs att kursdeltagaren är väl förberedd och i tillräcklig omfattning har övat skytte och vapenhantering. Det är viktigt att ha fysiska förutsättningar att klara av skyttet och hantering av vapen.

Uppskjutningsprov hålls av Jägareförbundets provledare, de har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen. När du är redo att avlägga uppskjutningsprov bokar du tid genom att kontakta Malmö Viltvårdsförenings kansli på telefon 040-49 49 30 eller mejl kansli@mvf.nu. De praktiska momenten innehåller säker vapenhantering, avståndsbedömning, kul- och hagelskytte.

Jägarexamen krävs av den som för första gången ansöker om licens för jaktvapen men även för ansökan om licens av jaktvapen av annan typ än han/hon redan har licens för. Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga prov för jägarexamen.
Den som har fyllt 18 år kan efter godkänd jägarexamen ansöka om licens och köpa egna jaktvapen.

Malmö Viltvårdsförenings Jägarskola

Malmö Viltvårdsförenings jägarskola 2024

Kursstart: Introduktion på Kvarnbygården på ca 2 timmar söndagen den 7/1 2024. (tid och karta mailas ut till alla anmälda elever)

Teorilektionerna  är på tis- och torsdagar 18.30–ca 21.00 under jan–april i MVF:s kurslokal på Kvarnbygården.

Träningsskyttet är på helger under jan–maj.

Teoriprov planeras till vecka 17 och 18 på MVF:s kurslokal på Kvarnbygården.
Därefter börjar uppskjutningarna.

Pris för kursen: 8500 kr

Kursanmälan: Anmälan görs till kansliet på 040–494930 eller på mail kansli@mvf.nu 

Kostnad som tillkommer:
Ammunitions- och serieavgifter vid träning samt prov.

Provavgifter, se info på Svenska Jägareförbundets hemsida.

https://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/fragor--svar/vad-kostar-det-att-gora-jagarexamensprov/