Jägarskolan

Malmö Viltvårdsförenings jägarskola är en bred och gedigen utbildning som leder fram till jägarexamen och ger kunskap om ekologi, viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer. Den grundliga teoretiska och praktiska utbildning innefattande teorilektioner och skytteträning som krävs för att klara teoriprov och uppskjutningsprov. Utbildningen hålls av föreningens erfarna cirkelledare och skytteinstruktörer. Teorilektionerna är under januari - april (deltagarna indelas i en tisdagsgrupp och en torsdagsgrupp) samt de praktiska skyttelektioner är förlagda på helger under februari - april.

Jägarexamen krävs av den som för första gången ansöker om licens för jaktvapen men även för ansökan om licens av jaktvapen av annan typ än han/hon redan har licens för. Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga prov för jägarexamen. Den som har fyllt 18 år kan efter godkänd jägarexamen ansöka om licens och köpa egna jaktvapen.

Jägarexamen
Anmälan till MVF jägarskola görs genom att kontakta Malmö Viltvårdsförenings kansli på telefon 040-49 49 30 eller mejl kansli@mvf.nu

Går du jägarskolan hos oss tar vi helhetsansvar för att ge dig de teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara både teoriprov och uppskjutningsprov när kursen är genomförd. Kursen går under senare delen av jaktsäsongen och det erbjuds möjligheter för kursdeltagarna att delta på någon av föreningens utbildningsjakter på Malmö, Vomb och Sturup, jakter enbart för jägarskoleelever. Det rekommenderas verkligen, särskilt för dig som saknar tidigare erfarenhet av jakt.

Som kursdeltagare i Jägarskolan ingår även avgiften om 400 kr för medlemskap i Malmö Viltvårdsförening under kursen fram till 30 juni. Som medlem kan du delta i föreningens andra kurser och aktiviteter till självkostnadspris.

Teorilektioner
Den teoretiska utbildningen omfattar kursmaterial hämtat från Jägarskolan. Lektionerna är indelade efter olika inriktningar där cirkelledaren för respektive inriktning är specialiserad på just det området. Inför varje lektion behöver kursdeltagaren läsa in delar av kursmaterialet för att lättare kunna tillgodogöra sig genomgången på lektionen.

I teorilektionerna ingår även flera lektioner som behandlar vapenkännedom med det viktiga ämnet säker vapenhantering. Informationskväll om vapen i vapenaffär ingår också i kursplanen för att ge eleverna kompletterande vapenkännedom där ett större antal vapentyper kan förevisas.

Under utbildningen besöker vi Pildammsparken i Malmö och Skånes djurpark där vi går igenom och repeterar fåglar och djur.

Teoriprov hålls månadsskiftet april-maj och äger rum på Malmö Viltvårdsförenings kursgård, Kvarnbygården, Östra Kattarpsvägen i Malmö och hålls av Jägareförbundets provledare som har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen.

Skyttet – teori och övning
Skytteutbildningen hålls på på skyttebanor i sydvästra Skåne av föreningens erfarna skytteinstruktörer. Vi lägger stor vikt vid det individuella utbildningsbehovet.

Överst på agendan är naturligtvis alltid säkerheten och regler som gäller banan vi befinner oss på samt i allmänhet när man hanterar vapen. Utbildningen är uppdelad i flera moment/lektioner i dels hagelskytte och dels kulskytte. Det inledande momentet är introduktion till det aktuella vapenslaget, med anläggning, vapnets funktion och skyttetekniker. De praktiska momenten innehåller avståndsbedömning, säker vapenhantering och övningsskytte. 

Inför uppskjutningen krävs att kursdeltagaren är väl förberedd och i tillräcklig omfattning har övat skytte och vapenhantering. Det är viktigt att ha fysiska förutsättningar att klara av skyttet och hantering av vapen.

Uppskjutningsprov hålls av Jägareförbundets provledare, de har behörighet att genomföra samtliga prov som erfordras för jägarexamen. När du är redo att avlägga uppskjutningsprov bokar du tid genom att kontakta Malmö Viltvårdsförenings kansli på telefon 040-49 49 30 eller mejl kansli@mvf.nu. De praktiska momenten innehåller säker vapenhantering, avståndsbedömning, kul- och hagelskytte.

Tider och priser

Pris för kursen: 4950 kr.

Kursen inkluderar: 14 teorilektioner och 10 skytteträningstillfällen.
En utbildningsjakt, informationskväll om vapen i vapenaffär,  heldagsbesök i Pildammarna och Skånes djurpark med repetition fåglar, högvilt och småvilt.

Kostnad som tillkommer:  litteratur, ammunitions- och markeringsavgifter vid träningsskytte samt provavgifter.

Litteratur: Komplett paket Jägarskolan, med den nyutgivna (sept 2019) Jägarskolan, pris 795 kr.

Provavgifter: Se vidare sidan om provavgifter på Svenska Jägareförbundets sajt.

Kursanmälan: Kontakta kansliet på 040 – 494930 eller kansli@mvf.nu.

Kursstart 2021: På grund av Covid-19 dess restriktioner att samlas i större grupper så flyttas introduktionen av Jägarskolan till sön 10/1.
Vi kommer att hålla introduktionen dagtid och i små grupper som kommer på olika tider under dagen. Vi kommer att vara ute, så kläder efter väder och det hela beräknas ta ca 45 min.
På introduktionen kommer vi att ge information om teori- och skyttelektioner och övriga aktiviteter för Jägarskolan 2021. Vi delar också ut bokpaket till alla er som köpt böckerna genom MVF.

Ett inbjudningsmail inför den 10/1 har skickats ut till alla elever, har du inte fått något mail, skriv då ett mail till rektor@mvf.nu så skickas ett nytt inbjudningsmail till dig.

Därefter delas gruppen i två grupper, tisdags-grupp och torsdags-grupp. Teorilektionerna är varje vecka under januari till april och träningsskyttet är förlagt på helger och sker under februari - april.

Plats teorilektioner: På grund av Coronaläget och dess restriktioner att samlas i större grupper kommer teorilektionerna att behöva förläggas digitalt på Zoom, instruktioner kommer att gå ut till alla elever.

Plats skytte: skyttebanor i sydvästra Skåne, Staffanstorp, Spillepengen, Börringe och simulatorskytte på Kvarnbygården.