Måndagen den 26 juli kl. 00.00 öppnar jaktbokningen för säsongen 2021/2022.

Kom ihåg att din medlemsavgift måste vara betald och registrerad av kansliet absolut senast den 21 juli samt att den elektroniska jaktupptakten med PM och bestämmelser ska vara läst och godkänt innan du kan boka några jakter.

Elektroniskt godkännande kan göras med start från den 1 juli och kommer automatiskt upp när man loggar in efter detta datum

För er som inte varit på en fysisk jaktupptakt så kommer dessa att äga rum tisdagen den 10 augusti, torsdagen den 9 september och tisdagen den 9 november, anmälan sker till kansliet på adressen, kansli@mvf.nu.

Datum för hageljaktupptakten är i dagsläget inte bestämd men besked kommer så snart detta är klart.