Etiska riktlinjer för jakt med hund

Hunden är en viktig del av jakten som bedrivs i Sverige och i Malmö Viltvårdsförening. Som jägare, hundförare och jaktledare har du ett etiskt ansvar gentemot hundarna som bidrar så mycket till vår jaktupplevelse. Svenska Jägareförbundet har tagit fram en utmärkt folder som går igenom hur vi ska agera när våra hundar är med på jakten. Foldern går igenom:

  • Välj hund efter dina behov och din person
  • Hundförarens ansvar gentemot hunden
  • Hundförarens ansvar gentemot viltet
  • Använd bara hundar med lämpligt förföljande för respektive viltart
  • Var aktsam om moderdjuren
  • Jaktledarens ansvar vid jakt med hund
  • Vårt gemensamma ansvar för jakten med hund

Läs mer i i foldern om de etiska riktlinjerna från Jägareförbundet.