Många har genom åren ställt frågan om Malmömodellen och dess  innebörd. Vi har nu sammanställt en förklaring till denna idé med en  kortfattad beskrivning av föreningens verksamhet. Håll tillgodo!

Läs mer om Malmömodellen