Det finns fortfarande platser kvar på vår eftersökskurs som börjar lördagen den 30 mars och hålls på Vomb!

MÅL: Efter avslutad kurs skall deltagarna ha kännedom om hur man planerar och på bästa sätt genomför ett eftersök.
Kursen genomförs 8 lördagar på Vomb (Se tidschema nedan). Max antal deltagare är 10.
PRIS: 1800 kr
LITTERATUR: Kompendium
KURSLEDARE: Göran Svejme, 0705-844980, goran.svejme@telia.com
BITR KURSLEDARE: Annette Hagen, 0703-925591, malton@live.se
DATUM: Lördagar 

Lördagar 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5 och avslutning den 18/5.

Anmälan görs till kansliet i vanlig ordning!