PM för småviltsjakt

Fastställt 2023-06-12

Säkerhetsföreskrifter

Rött band, röd huvudbonad eller annan av jaktledaren godkänd markering skall bäras av samtliga jaktdeltagare och funktionärer (gäller ej vid duvjakt, andjakt och gåsjakt).

Jaktradio 155 Mhz är obligatoriskt.

Vid samling och förflyttning till och från passet skall vapnet bäras brutet och oladdat.

Informera dig om var passgrannar och eventuell drevkedja finns.

Skott får aldrig avlossas så att människor, hundar, hästar, övriga husdjur, byggnader eller annan egendom riskerar att skadas.

Se upp för ryttare. Skott får ej avlossas då ryttare befinner sig inom 200 m.

Undvik varje form av långhållsskytte. Max skjutavstånd är 25 m (för gås 20 m).

Vid skott mot fågel får inga skott förekomma lägre än 45 graders vinkel. Eventuella undantag meddelas av jaktledaren.

Skott mot vattenspegel är förbjudet.

Blyhagel får inte användas vid jakt på föreningens område.

Passkytt har själv att avgöra då skott i övrigt kan lossas.

Pass får ej lämnas förrän order om återsamling ges eller enligt jaktledarens direktiv.

Då jakten/såten är avbruten får skott ej avlossas.

Om en situation uppstår där du bedömer att jakten måste avbrytas så meddela jaktledaren per mobiltelefon eller jaktradio.

Du får ej lämna jaktlaget utan tillstånd.

Påskjutet djur

Håll noga reda på skottplats och flyktväg. Följ ”bommade”/skammade djur med blicken så långt ni kan. Memorera även var ditt fällda vilt ligger.

Apportering och eftersök görs av utsedda ekipage. Meddela närmast utsedda ekipage om ni inte ser att ert påskjutna vilt ligger. Kontrollsök görs så småningom eller efter jakten. Eftersöksekipagen får avlossa annars inte tillåtna skott. Säkerheten främst.

Du behöver aldrig ångra ett ej avlossat skott!

Du är ansvarig för dina skott!

Var säker på vad du skjuter mot!