Under sommarmånaderna kommer kansliet vara bemannat enligt schema nedan. Kansliet nås dock hela tiden på mejladressen kansli@mvf.nu om än med viss fördröjning på grund av semestrar.

Obemannat
25/6 till 30/6
28/7
10/8, 17/8 och 19/8
22/12 till 23/12