Information från styrelsen:
Styrelsen har vid sitt möte den 16 december behandlat frågan om så kallade kombinationssikten med avstängningsbar mörkerfunktion eller påmonterad mörkerfunktion får användas på våra jaktområden när denna funktion är avstängd eller bortmonterad.

Styrelsen beslutade att mörkersikten av alla typer inklusive kombinationssikten med så kallad mörkerfunktion inte får användas på våra jaktområden.

Undantaget är att enligt styrelsebeslut 29 april 2019, får sikten med denna funktion användas vid våra åteljakter efter vildsvin under prövotiden 1 juli 2019 till 30 juni 2020.