Den 17:e oktober kommer Svenskt viltkött och föreläser om vikten av korrekt omhändertagande av viltet efter skottet.

Pär-Ola Andersson, äger och driver Sjunkaröd/Skånska Vilt i Vinslöv i samarbete med ett tjugotal medarbetare. På Sjunkaröd tar man idag inte bara emot vilt utan har också en stor del tamboskapsslakt. Vi vågar dessutom gissa att Pär-Ola är den person i Sverige som skjutit och tagit vara på flest vildsvin… Pär-Ola är en hängiven jägare och oerhört kunnig avseende alla skeden av jakten, från skottet, omhändertagandet i skogen och givetvis fram till viltet lämnar anläggningen besiktigat, förpackat och märkt efter tillvaratagandet på Vilthanteringsanläggningen.

Anmälan som är bindande till mvf@telia.com senast den 14 oktober. Begränsat antal platser. Medlemskap i MVF är ett krav för att få deltaga.

När: Torsdag den 17 oktober
Tid: 18.30
Plats: Kvarnbygården, Malmö
Pris: 50 kr och då ingår fika. Betalas med fördel genom swish på plats eller kontanter (jämna pengar).