Valberedningens förslag till ny styrelse, årsstämman 2021

Ordförande, ett år:
Peter Jonzon

Ledamöter, två år:
Martin Henningsson, omval
Christer Ottosson, omval
Ingrid Karlsson Kongstad, omval
Christer Thörn, nyval
Fyllnadsval, ett år:
Hanna Zaar, nyval

Suppleanter, två år:
Jörgen Ahlgren, omval
Thomas Åkesson, nyval
Fyllnadsval, ett år:
David Hanbo, nyval

Revisorer, ett år:
Pontus Westrup, omval
Dean Stojanovski, omval 

Rev.suppleanter, ett år:
Fredrik Nilsson, omval
Eric Samuelsson, omval

Valberedning:
Lars Karlsson avgående