Efter att ha inventerat skyttefunktionärslistan från förra året, behöver vi fylla 
på med lite färskt blod i leden – såväl nya som erfarna jägare är välkomna!

MVF Jägarskola med start i januari 2021 drar igång med skytte redan i 
februari – första gångerna med grunder i säker vapenhantering och därefter 
både inomhus i simulator och skjutbiograf och ute på olika skjutbanor.
Skjutpassen är i första hand förlagda till helger och schemat sträcker sig in i 
april då de avslutande passen på Älg- och Trapbana hålls. Funktionärerna 
är indelade i grupper om ca 5 personer, som i varje skjutpass ansvarar för 
skyttegrupper om 6-8 elever.

Du som ny skyttefunktionär behöver inte vara något fullfjädrat proffs. För 
det första, är målet att förbereda våra elever att klara skjutproven för 
Jägarexamen – inte att bli världsbäst. För det andra, är det värdefullt att ha 
med funktionärer som nyligen själva har gått Jägarskolan och slutligen har 
vi ett antal mycket erfarna och duktiga funktionärer som leder grupperna.

Är du intresserad hör av dig till kansliet@mvf.nu

Varmt välkommen som skyttefunktionär!

Per Ohlqvist
Skytteansvarig MVF