Verksamhetsberättelser 2018–2019

Malmö Viltvårdsförening

Ordförande har ordet

Välkomna till ett nytt jaktår hos oss, som jag hoppas ska bli minst lika händelserikt som det förra!

Det har blivit en hel del traskande på Dianas stigar genom åren, och då och då slås jag av att och att jag lärt mig mycket om både det ena och det andra. Naturligtvis utvecklas väl alla som jägare och många gånger känner jag igen mentalitet och tankesätt hos andra som är i en period av sitt jägarliv där jag själv också varit en gång. Jag tror detta är en stor fördel för mig som ordförande i vår förening.

Äntligen fick vi en verkligen lyckad vinkling av vad vi som jägare kan uppleva i naturen genom SVT:s ”Den stora älgvandringen”. Första gången jag kom i kontakt med TV i real-tid var på Svalbard. ”Sakte TV” heter det visst där. Då filmade man fördäck på en Hurtigruttenfärja i timme efter timme, och det enda som hände var en matros som korsade fördäcket.  Då föredrar helt klart älgarna på SVT, men allra helst förstås ett pass i tassemarkerna där jag kan ”tömma bollen” och bara vara. Men som sagt, en klar succé för oss Jägare. SVT:s ”Jaktliv” blev också en framgång. Kanske mest för dom redan invigda men det gav ändå vårt intresse välförtjänt uppmärksamhet.

I kölvattnet av denna uppmärksamhet kommer det förstås en hel del utmaningar i form av hur vi som kår presenterar oss för allmänheten i stort. Vi har enligt nyligen gjorda undersökningar fortfarande ett stort förtroende hos allmänheten men för att underhålla detta bör man nog i dessa sammanhang akta sig för att använda ord som ”kul” och ”nöje”.  Jag sticker inte under stol med att jag själv tycker det är en spännande och stämningsfull fritidssysselsättning med gemenskap, hundar och allt annat arbete runt omkring. Man träffar sina likasinnade och stortrivs med blandningen av allvar och gliringar.  Också naturligtvis fram till själva ögonblicket - ska jag eller ska jag inte.

Våra egna utmaningar är att det nu står för dörren att förhandla fram nya nyttjanderättsavtal med både Malmö Stad och Sydvatten eftersom gällande avtal löper ut 30 juni nästa år. Det finns intentioner såväl hos oss som hos Malmö Stad att bibehålla den så kallade ”Malmömodellen”, vilken går ut på att erbjuda möjligheter för viltvård och jakt till rimliga pengar för den breda allmänheten.

Jag kan definitivt konstatera att vi har de bästa förutsättningarna att kunna erbjuda detta. Inte bara med tanke på markområdena vi disponerar, utan även för våra funktionärers uppskattade insatser.  Vår förhoppning är att vi tillsammans ska fortsätta och även utveckla den verksamhet vi bedriver så att Malmömodellen kan bestå.

Avslutningsvis är det naturligtvis på sin plats att påpeka alla glada och energiska funktionärers insatser för att hålla verksamheten igång. Utan det arbetet hade vi stått oss slätt. Tack alla!

Göran Svejme
Ordförande

Styrelsens verksamhetsberättelse

Malmö Viltvårdsförening lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 1 juli 2018 till 30 juni 2019.

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Göran Svejme

Vice ordförande: Per Ohlqvist

Kassör: Peter Jonzon

Sekreterare: Eva Kjellander

Ledamöter: Annette Hagen, Peter Nilsson, Fredrik Liv, Niklas Kristensen och Christer Ottosson.

Suppleanter: Marie Westerberg, Ingrid Karlsson Kongstad, Martin Henningsson och Jörgen Ahlgren.

Revisorer: Pontus Westrup och Lennart Mårtensson.

Revisorssuppleanter: Eric Samuelsson och Roswitha Splittorff.

Valberedning:  Sven-Erik Andersson, Lars Karlsson och Peter Petersén.

Styrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden. Systemet med ett Arbetsutskott upphörde i juni 2018. Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut 712 medlemmar. Eftersom medlemstidningen Jakt och viltvård har upphört aviseras all information via Facebook och föreningens hemsida på www.mvf.nu. Ett komplement blir också nya ”Medlemsnytt”, som kommer att utvecklas under kommande verksamhetsår och förmedlas digitalt via hemsidan och genom mejlutskick. Vi räknar med tre utgåvor per verksamhetsår. MVF har under verksamhetsåret varit representerad i Malmö Jaktskyttecenter och all kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Årsstämman hölls på Kvarnbygården torsdagen 20 september 2018. Ett intressant och mycket uppskattat föredrag hölls av Mikael Wilhelmsson om löshundsjakt och lämpligt viltfoder.

Styrelsen har förutom ordinära frågor också brottats med problemet att jakttrycket på markerna vi disponerar konsekvent ökat. Detta främst för att på ett rättvist sätt bereda plats åt de så kallade slyngeljakterna för föreningens funktionärer. Ett nytt system har därför skapats, och beslut har tagits, för att ersätta denna förmån. Systemet innebär att alla har samma förutsättningar att ur det ordinarie jaktutbudet boka en jakt med samma förmåner som tidigare. Undantaget är tryck- eller drevjakt efter klövvilt.

Jag vill poängtera att styrelsearbetet har fortgått i god stämning och att styrelsens sammansättning varit väl balanserad i förhållande till vårt uppdrag. Jag tackar således mina styrelsekamrater för ett gott och engagerat arbete. Härefter följer verksamhetsberättelserna sektionsvis.

Göran Svejme
Ordförande

Utbildningssektionen

Utbildningssektionen har haft ett bra år med 54 jägarskolelever som har invigts i jaktens värld. Vi har haft förmånen att ha drivna instruktörer även detta år med Ingrid Kongstad som rektor och Niklas Kristensen som ansvarig för skyttet. Ett stort antal medlemmar har deltagit som föreläsare och instruktörer på skjutbanan, vilket vi tackar speciellt för. Vi som förening har drivit på för fler utbildningar och fortbildning åt våra instruktörer och skytteinstruktörer.

Sektionen har bedrivit verksamhet från en jägares första utbildning, det vill säga jägarskolan, till alla de delmoment som har varit motiverade. Det är utbildare, skytteinstruktörer, kansliet och övriga delar av föreningen som har gjort detta möjligt.

Förutom jägarskolan har vi haft den populära Skott till gryta kursen, tre kurser för 14 handladdare och tre kurser i drevjaktskytte med Carl-Johan Tiréus som ansvarig. Vi har även haft två kurser i Bättre hagelsskytte på Börringebanan. Tyvärr så har vi inte instruktörer som har möjlighet att hålla denna utbildningen i höst. Vidare har vi har haft en kurs för blivande Viltundersökare i Jägarförbundets regi. Under våren har vi som vanligt haft många kurser för hunden; viltspår, eftersök och apportering med våra engagerade och kunniga ledare. Viltspår på egen hand med 30 elever startar i sommar. Totalt har vi haft 108 deltagare på dessa kurser förutom jägarskolan.

Vi har även haft bemanning ute på Spillepengen där föreningens skyttesektion ansvarat för trapbanan. Vi har haft problem med provbanan på Spillepengen eftersom Jägarförbundet stängde banan vid en inspektion då den inte uppfyllde kraven. I skrivande stund har bristerna åtgärdats av ansvariga på Spillepengen men det har varit ett avbräck för oss mitt i examineringen av Jägarskoleelever.

Utan våra instruktörer och ledare fungerar ingenting. Jag vill tacka alla för en fin insats. Ni får mycket beröm av eleverna skall ni veta!

Genomförda kurser 2018–2019:

Kurs Ansvarig
Jägarskolan 54 26+28 elever Ingrid Kongstad, Niklas Kristensen
Skott till gryta 16 elever Kalle Nilsson
Drevjakts skytte 36 elever Carl Johan Tiréus
Eftersök 10 elever Göran Svejme
Viltspår 10 elever Anette Hagen
Apportering 9 elever Kalle Nilsson, Per-Arne Arlebring
Handladdning 14 elever Krister Trulsson
Viltundersökning 13 elever Mattias Johansson, Jägarförbundet

Christer Thörn
Utbildningsansvarig 

Medlemsektionen

Sektionen har under verksamhetsåret bestått av Peter Nilsson och Marie Westerberg.

Huvuddelen av arbetet i sektionen har legat på att se till att medlemsregister och övriga register som hanteras inom föreningen är aktuella och hanteras enligt vår integritetspolicy. En del mindre justeringar i bokningssystemet och medlemsregister har också påbörjats.

Vi vill återigen uppmana alla medlemmar att se över sina kontaktuppgifter och ändra detta vid behov, speciellt er e-postadress. Har ni fått ny e-postadress så ska detta ändras i systemet av er själv.

Ett nytt elektroniskt jaktavtal för 2019–2020 ligger ute i bokningssystemet och alla som loggar in måste godkänna detta avtal. Det är en del förändringar sen i fjol så läs igenom detta noga.

Peter Nilsson
Medlemsansvarig

PR sektionen

PR-sektionen har under året haft ett flertal temakvällar. Under hösten hade vi två stycken i vilthantering som snabbt blev fullbokade och mycket uppskattade. Vidare har vi haft svampexkursion i Vomb, matlagningskväll med Annika samt en temakväll om När Krisen Kommer. I september ställde vi upp på Bokskogens Dag vilket var mycket populär. I december lanserades den nya hemsidan som flera i sektionen jobbat hårt med under året och under våren har vi haft två stycken korv kurser. Vi har dessutom ställt upp på Börringedagen som funktionärer.

Nytt får i år var att vi hade medlemskväll på Jakt och Friluftsgården där de stod för fika, skytte och många bra erbjudande i butiken under kvällen.

Planen var att hålla en jägarloppis i början på juni men vi fick tyvärr ställa in den p.g.a. bristande intresse. Tyvärr när det gäller all ideell verksamhet är det svårt att få funktionärer, och datumen krockade med flera andra aktiviteter. Vi gör ett nytt försök nästa år.

Under året har Robin Borgström, Svenne Andersson och Eric Samuelsson lämnat PR-gruppen medan Martin Henningsson och Marie Westerberg har tillkommit.

Mycket nytt är på gång inför den nya säsongen med ett flertal temakvällar, medlemskväll hos Jakt och Friluftsgården samt ett medlemsnytt som ersätter tidningen vi haft innan.

Eva Kjellander
PR ansvarig

Viltvårdsområde Malmö

Föregående verksamhetsår var efter omständigheterna bra med såväl gott om anmälda på jakterna som god vilttillgång.

Året började på sämsta möjliga vis då våra grödor och dammar påverkades hårt av torkan och värmen. Torkan gjorde att fälten skördades mycket tidigare än normalt och flera av våra duvjakter samt en småviltsjakt fick ställas in. Torkan påverkade också vattennivån i våra dammar och det gjorde att vi tappade en hel del av de änder som sattes ut. Däremot så trivdes fasanerna mycket bra i torkan, och såväl harar som rådjur verkade klara sommaren väl. Tillsammans gjorde det att senare delar av säsongen gick ungefär som planerat.

Under föregående säsong så satte vi ut ungefär 150 änder och 150 fasaner på området, huvudsakligen på Almåsa och Lövbacka. Vi hade också god tillgång på vilda änder under hösten vilket till viss del vägde upp för de änder vi tappade i torkan.

Våra viltåkrar fortsätter att utvecklas och vi satte tillsammans med kommunen nya områden med fleråriga grödor vilka blivit mycket uppskattade. Även om torkan var ett bekymmer även här så ser vi i år att arbetet gjort nytta. Samarbetet med våra lantbrukare och grannar har fungerat väl under året och vi har en bra dialog där vi känner att vår verksamhet är uppskattad. Under året har vi haft en åtel igång där vi haft regelbundna besök av vildsvin. Tyvärr fälldes endast en kulting även det var nära flera gånger.

Vår verksamhet har under året påverkats och kommer att fortsätta påverkas av ny markanvändning, speciellt på Almåsa. En stor del av de öppna områdena på Almåsa har kommunen hägnat in och de används nu som fårhage. Detta påverkar såväl småviltsjakt som rådjursjakt vilket gör att vi till viss del får tänka om när det gäller hur vi använder respektive område. Malmö stads tillväxt fortsätter och det kommer att påverka både oss och viltet vilket gör att vi måste öka våra ansträngningar när det gäller att utveckla de områden vi har.

Under våren har våra viltvårdare och medlemmar lagt en hel del tid på skyddsjakt och skrämsel av gäss på området. Problematiken kring gässen fortsätter och vi kommer försöka få till mer planerade former av gåsjakt under kommande jaktår även om det inte är alldeles enkelt.

Avslutningsvis så vill viltvårdarna på malmöområdet tacka alla de medlemmar som hjälpt till under året för den mycket värdefulla hjälpen. Utan er hjälp på arbetsdagar och jakter skulle vi inte klara av det vi gör. Vi vill också tacka alla medlemmar som jagat hos oss för den trevliga stämningen på jakterna. Vi hoppas att vi ses igen under kommande jaktår.

Fredrik Liv
Områdeschef

Viltvårdsområde Vomb

Reglerna för det nya Djurskyddsområdet har äntligen trätt i kraft. Det kommer att innebära att det blir mer lugn och ro, och att därmed viltet i större utsträckning kommer att ta daglega uppe i skogen.

Våra åtelplatser för grisvak är välbesökta av både jägare och vildsvin, trots det så har det skjutits några färre än förra året. Det goda ollonåret har påverkat så till vida att vildsvinen har ätit mycket ollon och har sedan fått kompensera syran genom att äta gräsrötter. Det har bökats mycket på området och speciellt på gräsmattorna kring vattenverkets dammar. Under lång tid i vintras så kom grisarna bara till åtelplatserna för att skrubba sig mot tjäreträden och sedan lämna utan att intressera sig för majsen. Under våren så har det rättat till sig och flera har fått möjligheten att fälla ett vildsvin.

All belysning är utbytt mot fast belysning som man tänder när man kommer. Belysningarna med rörelsedetektor krånglade allt för ofta.

Jakten på kronvilt gick bra och vi trodde att vi skulle klara tilldelningen på 60 djur i god tid. Dock så blev det tvärstopp vid årsskiftet och det fälldes bara 6 kron i januari. Totalt blev det 55 vilt fällda. Inför jaktsäsongen 2019–2020 så har tilldelningen blivit den samma dvs 60 st. Anledningen till avsaknaden av kron helt och hållet vid flera jakter i januari tror vi beror på att det blev för mycket störningar. Jakttrycket, störningar från allmänheten och den massiva avverkningen i januari - både planerad och oplanerad p.g.a. skadeinsekter - blev nog för mycket för viltet.

Dov har vi fällt mer av jämfört med de två sista åren men ändå alldeles för lite. Vi ser att stammen ökar vilket den inte skall göra. En anledning till att det inte skjuts så mycket dov kan vara att många sitter och väntar på att få fälla en kron i stället och därför släpper förbi dovviltet. Vi kommer att ha några jakter nästa jaktår då bara dov är tillåtet och göra en utvärdering av det.

Rådjur ligger stilla på ca tio djur om året. Vi är rädda om stammen och håller därför jakttrycket nere på just rådjur. Vi jagar rådjur under bockjakten i augusti och sedan bara på tryckjakterna.

Den predatorjakt vi utövar är uteslutande räv. Vi har inte gjort så många observationer på räv vilket årets resultat på sju rävar visar.

Viltvårdsgruppen består av tio personer. Under året har någon avgått och nya tillkommit. Uppdraget att vara viltvårdare på Vomb kräver mycket tid. Förutom att vara funktionär på jakterna så sköter vi viltåkrarna, ser till de fem åtelplatserna minst en gång i veckan året runt, ser till så att det finns tillräckligt med saltstenar, kör ut ensilage under den kalla delen av året, pytsar ut betor på flera platser varje vecka, klipper gräset kring maskinhallen m.m.

Syftet med att lägga ut betor är inte att ge foder utan för att locka in kronviltet där vi vill ha dem.

Det är eftertraktat att jaga på föreningens marker och därför är trycket hårt på jaktbokningen. Däremot är det inte så eftertraktat att hjälpa till när vi behöver hjälp. På de utannonserade arbetsdagarna är det ett väldigt litet antal medlemmar som avsätter tid och kommer och det är ofta samma personer. Trist.

Peter Jonzon
Områdeschef

Viltvårdsområde Sturup

Vi har under den gångna säsongen varit en områdeschef och sex viltvårdare på Sturup. Vi har haft ett femtontalarbetsdagar, med arbetsuppgifter såsom att snickra torn, reparera torn, passröja, fixa med voljärer, odla viltåkrar, borttagning av gammalt taggtrådsstaket, städning av slaktboden på Resåkragården med mera.

Utfodring av småvilt och klövvilt har skett med löpande schema under säsongen. Vi har lagt ut 6 ton vete, 3 ton majs, 15 ton rödbetor samt några balar ensilage.

Under säsongen har vi genomfört ett trettiotal jakter.

Christer Ottosson
Områdeschef

Provledarsektionen

Arbetet med att examinera jägarskoleelever har fortlöpt väl under året, och vi har med glädje märkt att eleverna är väl förberedda inför examen. Tyvärr fick vi pausa ett tag när tillståndet för bana M108 drogs in på grund av att den inte uppfyllde villkoren. Detta åtgärdades direkt och förnyat tillstånd erhölls. Vi fortsätter med examineringarna enligt plan. Framöver kommer vi att begränsa deltagarantalet till tio personer vid varje teoriprov. Detta för att vi skall ha möjlighet att gå igenom eventuella felaktiga svar, vilket är enormt tidskrävande. Vi har även fått förstärkning av två provledare; Jan-Yngve Nilsson och Thomas Kihlström. De har fullgjort sin utbildning och väntar nu på sina förordnanden.

Rickard Söderberg
Provledaransvarig

Grythundssektionen

Funktionärer i sektionen är liksom tidigare år Jan Nilsson, Leif Karlsson, Ann-Sofie Thörnqvist, Anja Månström och Stefan Månström.

Träningarna har hållits på tisdagskvällarna, och som vanligt har informationen om detta lagts ut på Malmö Viltvårdsförenings hemsida.

Totalt under jaktåret har vi haft 107 hundsläpp hos oss. Säsongens första grytanlagsprov hölls den 1 september, och där startade 12 hundar och samtliga erhöll omdömet kvalitet 1. Domare var Fredrik Nilsson.

Under våren har det varit något färre tränande än normalt och vid provet 18 juni startade bara 3 hundar. Alla fick kvalitet 1. Domare var även denna gång Fredrik Nilsson. Varför så få kom till start kan ha olika orsaker, bland annat var det de som skulle starta vid senare tillfälle.

Vi hoppas att fler kommer att göra prov då grytanlagsprovet med kvalitet 1 är ett måste för att få starta på jaktprov i naturen. Som vanligt har vi tänt grillen för de som vill grilla.

Även under detta år har taxklubben hyrt anläggningen och ordnat med både träning och prov i egen regi.

Stefan Månström
Grythundsansvarig