Viltundersökare

Det här är en utbildning för dig som ska undersöka vilt före leverans till en vilthanteringsanläggning. Kursen handlar om slakthygien, viltets anatomi, lagstiftningen och inte minst att lära sig reagera när ett djur inte verkar friskt.

Kursen

Det här är en utbildning för dig som ska undersöka vilt före leverans till en vilthanteringsanläggning. Kursen handlar om slakthygien, viltets anatomi, lagstiftningen och inte minst att lära sig reagera när ett djur inte verkar friskt.

Utbildningen är granskad av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen. Syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska kunna bli en resurs för jaktlaget och som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Längd: Cirka 8 timmar.

Förkunskaper: Jägarexamen eller likvärdig kunskap genom annan utbildning eller verksamhet.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om:

  • Aktuell lagstiftning.
  • Kunna genomföra en yttre och inre undersökning.
  • Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala
  • Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala.
  • Kunna dokumentera undersökningen.

Kursledare

Kursen leds av en konsulent från Jägareförbundet

Tider och priser

Pris: 1.400 kronor inklusive fika och lunch
Antal deltagare: Maximal tio

Anmälan: Hör av dig till kansliet på 040-49 49 30 eller kansli@mvf.nu.

Tid: 6 februari 2021 med reservation för pandemiläget
Plats: Kvarnbygården