Regeringen har beslutat om nya jakttider för flera arter. En sådan förändring är att jakt på vårbock nu tillåts i hela landet från 1 juli. Malmö Viltvårdsförening tar inte ställning i frågan för eller emot denna förändring. Någon jakt på vårbock kommer inte att erbjudas i föreningens regi under kommande säsong då förutsättningarna att bedriva denna saknas.