Styrelsen informerar om att årsmötet blir den 23 September och att eventuella motioner till årsmötet måste vara insända senast den 15 Juli. Vi påminner också om att medlemsavgiften måste vara inbetald och registrerad av kansliet senast tre dagar innan årsmötet.