Avskjutningsstatistik 2018-2019

Art               Vomb             Sturup             Malmö Summa
Kronvilt, hjort 5 5
Kronvilt, hind 26 26
Kronvilt, kalv 24 1 25
Dovvilt, hjort 11 5 16
Dovvilt, hind 10 10
Dovvilt, kalv 15 15
Rådjur, bock 6 7 5 18
Rådjur, get 5 4 9
Rådjur, kid 3 2 5
Vildsvin, galt 3 3
Vildsvin, sugga 0
Vildsvin, kulting 23 1 24
Hare 11 56 67
Vildkanin 1 0
Räv 7 5 13 25
Grävling 1 1
Mård 1 1
Iller 0
Mink 6 6
Gås 5 5
Fasan, tupp 20 29 49
Fasan, höna 5 16 21
Gräsand 273 82 355
Ringduva 155 155
Stadsduva 35 35
Kråka 43 12 55
Kaja 16 157 173
Skata 26 5 31
Råka 2 90 92
Nötskrika 1 1
Fiskmås 56 56
Trut 3 3
Kricka 3 3
Morkulla 0
Vigg 0
Summa 135 423 733 1290