Datum för vårens och höstens grythundsträning är nu publicerade. Se vidare på kurssidan för anmälan och mer information.

Träningen sker på Resåkragården på Sturup.

Grytträningens syfte i första hand är att kontrollera hundens lämplighet för praktisk grytjakt. Det är till stor fördel att du har gjort provet för jägarexamen. En hund med normala rastypiska egenskaper som rovdjursskärpa och mod behöver tränas i grytet cirka tre-fyra gånger före provstart.