Kansliet att fått ett flertal förfrågningar om kvitto på jaktavgiften i syfte att använda för friskvårdsbidrag. Styrelsen vill påminna medlemmarna om att jakt inte är en godkänd skattebefriad friskvårdsaktivitet. Se vidare listan med godkända aktiviteter hos Skatteverket.