Årets hjortabröl går av stapeln måndagen den 10 september. Samling kl.19.00 vid Häljasjöns parkering, 500 m söder om Vombs by. Anders Jarnemo kommer att berätta om kronviltet och när mörkret kommer så ger vi oss ut på Rabyfältet för att lyssna.
Ingen anmälan behövs.
Tag med kikare för att kunna se bättre i mörkret och varma kläder med tanke på nattkylan.