Ur arkivet: Gamla årgångar av vår klubbtidning

Under många år gav Malmö Viltvårdsförening ut en klubbtidning, från början under namnet MVF-Bulletinen. 2012 bytte tidningen namn till Jakt&Viltvård för att bättre spegla föreningens verksamhet.Under tio år, från 2008 till 2018 var jag tidningens redaktör och med...

Rådjur på slätten och i skogen

Ser en flock rådjur ute på ett fält – och slås av tanken att rådjuren på slätten har en helt annan strategi för sitt födosök än rådjuren i skogen. Evolution, utveckling i skilda riktningar – så småningom kanske olika raser?På motorvägen strax norr om Lund får vi syn...

Tre nya i styrelsen för Malmö Viltvårdsförening

Än en gång ansåg årsmötet att styrelsen skött sitt uppdrag utan klander och beviljade därför ansvarsfrihet när den 117:e årsstämman hölls på Kvarnbygården. Malmö Viltvårdsförenings årsmöten brukar inte vara särskilt dramatiska. Om styrelse och sektioner gjort vad de...

En tredjedel kvinnor i MVF-styrelsen

Efter årsmötet med Malmö Viltvårdsförening består styrelsen till en tredjedel av kvinnor. Ett rejält framsteg för tjejerna i den mansdominerade jaktvärlden. Föreningens årsmöte hade samlat ovanligt många medlemmar. Det var fullt hus – men vår mästerkocka Annica...

Ändrade regler för att delta i jakt

Malmö Viltvårdsförenings styrelse har beslutat om ändrade regler för att boka och delta i våra jakter. Detta för att minimera risken för missförstånd vad gäller jaktupptakt, jaktbokning samt före och under jakter. Av säkerhetsskäl är det viktigt att jaktdeltagare kan...