Än en gång ansåg årsmötet att styrelsen skött sitt uppdrag utan klander och beviljade därför ansvarsfrihet när den 117:e årsstämman hölls på Kvarnbygården.

Malmö Viltvårdsförenings årsmöten brukar inte vara särskilt dramatiska. Om styrelse och sektioner gjort vad de ska under verksamhetsåret och presenterar lödiga verksamhetsberättelser brukar deltagarna på årsmötet inte ha mycket att invända.

Årsmötets ordförande, Nils Yngvesson, kunde också snabbt klubba igenom de olika punkterna, verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelse godkändes utan tvekan och revisorernas förslag om ansvarsfrihet tillstyrktes.

Valen
Det förelåg tre avsägelser från styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och följaktligen valdes tre nya in. Valen blev enligt följande:
Ordförande: Göran Svejme, omval ett år.
Styrelseledamöter: Peter Jonzon och Christer Ottosson, omval två år. Ingrid Karlsson Kongstad och Martin Henningsson, nyval två år.
Styrelsesuppleanter: Jörgen Ahlgren, omval två år.  Christer Thörn, nyval två år. Oskar Karlsson och Rickard Söderberg, fyllnadsval ett år.
Revisorer: Pontus Westrup och Lennart Mårtensson, omval ett år.
Revisorssuppleanter: Roswitha Splittorff och Eric Samuelsson, omval ett år.
Valberedning: Anders Kjellander, nyval tre år.

Eftersom inga motioner eller övriga ärenden fanns att behandla avslutades årsmötet, varefter det var dags för avtackningar och utdelande av förtjänsttecken.

Avgående ledamöter uppvaktades med en blombukett: Eva Kjellander, Marie Westerberg, Niklas Kristensen och Peter Petersen.

Veterantecken: Lena Eidelin, Håkan Bengtsson, Pontus Westrup, Peter Jonzon, Alf Nilsson, Bo Nilsson, Bernt Gustafsson.

Förtjänsttecken: Annette Hagen, Eva Kjellander, Pia Mumm, Johan van Ketwich.

Eva Kjellander har avsagt sig styrelseuppdraget och avtackades efter två år som sekreterare av ordförande Göran Svejme. Hon kvarstår dock som sammankallande i PR-sektionen.
Annette Hagen har gjort ett storstilat jobb som pådrivande inom vår fina hundutbildning och hedrades med förtjänsttecken och blombukett.

Efter sedvanlig ärtsoppesupé (tack till Annica, Karin och Gösta), höll Fredrik Jönsson från Jägareförbundet ett mycket uppskattat anförande om vad det innebär att vara jaktledare.

Svenne Andersson