Tre nya drevjaktsskyttekurser

Tid: Söndagen den 1 juli, 12 augusti och den 2 september klockan 09.00 samtliga dagar! Skytteansvarig: Niklas Kristensen tel. 0706-92 41 57. Plats: Spillepengens skjutbana. Pris: 900 kronor.

Temakväll med Skånes Jakthorn

Onsdagen den 21 mars kl 18.30 blir det temakväll med Skånes Jakthorn på Kvarnbygården. Företrädare för föreningen berättar om jakthornen och deras användning. Ni får berättat och lyssna till hur de används under en jaktdag och får höra smakprov på andra musikstycken...

Lokaler lediga

Lokaler lediga! Sedan en tid tillbaka har vi tre rum plus toalett lediga för uthyrning här på Kvarnbygården. Utrymmena är belägna på ovanvåningen och vi har tänkt oss att hyra ut till en verksamhet som är stillsam och inte gör så mycket väsen av sig. Vi bjuder gärna...

Eftersökskurs

Eftersökskurs: Start: 3/3 , 10/3,17/3,24,3,7/4,14/4,21/4 och 28/4 kl 9-12 Kursen hålls i Vomb på föreningens marker. Anmälan till kansliet i vanlig ordning. Plats: Vomb Kursledare: Göran Svejme, Tel. 0705-84 49 80.

Viltspårkurs

Viltspårkurs Start 2/4 kl 9-12 8/4 kl 9-12 Vidare: 11/4, 18/4,25/4,2/5,9/5,16/5,23/5 och 30/5 kl 18-21 Kursledare: Annette Hagen, Tel. 0703-92 55 91. Kursen hålls på Vomb Anmälan till kansliet i vanlig ordning: