Angående jakt på vårbock

Regeringen har beslutat om nya jakttider för flera arter. En sådan förändring är att jakt på vårbock nu tillåts i hela landet från 1 juli. Malmö Viltvårdsförening tar inte ställning i frågan för eller emot denna förändring. Någon jakt på vårbock kommer inte att...

Årsmötet 2021

Styrelsen informerar om att årsmötet blir den 23 September och att eventuella motioner till årsmötet måste vara insända senast den 15 Juli. Vi påminner också om att medlemsavgiften måste vara inbetald och registrerad av kansliet senast tre dagar innan...

Friskvårdsbidrag

Kansliet att fått ett flertal förfrågningar om kvitto på jaktavgiften i syfte att använda för friskvårdsbidrag. Styrelsen vill påminna medlemmarna om att jakt inte är en godkänd skattebefriad friskvårdsaktivitet. Se vidare listan med godkända aktiviteter hos...