Temakväll om skadade hundar

Vad gör du om din bästa jaktkompis, hunden,  drabbas av sjukdom eller skador? Handfasta råd om den saken kan du få om du kommer till Kvarnbygården den 4 mars. Legitimerade djursjukskötaren Jenny Nilsson, som i vanliga fall jobbar på Evidensia Specialistdjursjukhus i...

Locka räv under vårvintern

Den bästa tiden för lockjakt på räv är under tidig vårvinter, så om du inte har prövat denna spännande jaktform så är det dags nu. Men innan du ger dig ut så kan det vara en god idé att gå en kurs i rävlock. Jägareförbundet arrangerar en hel rad sådana i södra Sverige...

Uppdatera dina adressuppgifter

Ibland har våra funktionärer svårt att nå medlemmarna, t ex för att kontrollera om de inte dyker upp till en anmäld jakt. Detta beror ofta på att medlemmen bytt telefonnummer. För att slippa det här bekymret är det bra om du ser till så att dina adressuppgifter är...

Seminarier om vilt och skog

Vi jägare vill gärna ha bra tillgång på vilt i skogarna – men markägare och skogsbrukare är inte alltid lika positiva. Hur ska vi uppnå en god balans mellan god vilttillgång och ett lönsamt skogsbruk? För att diskutera de här frågorna arrangerar Jägareförbundet,...

Eftersökskurs våren 2015

Denna kurs förbereder dig och din hund på de utmaningar som väntar vid eftersök på klövvilt. Kursen omfattar såväl teori som praktik och täcker en rad områden såsom spårträning (dagsljus och mörker), skottplatsundersökning, att jobba med lös eftersökshund, mm....