Vi jägare vill gärna ha bra tillgång på vilt i skogarna – men markägare och skogsbrukare är inte alltid lika positiva. Hur ska vi uppnå en god balans mellan god vilttillgång och ett lönsamt skogsbruk?
För att diskutera de här frågorna arrangerar Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och Södra Skogsägarna två seminarier i Skåne nästa vecka. Tisdagen den 13 januari håller man till på Röstånga Gästis och onsdagen den 14 januari på Sjöbo Gästis. Bland andra medverkar forskaren Urban Emanuelsson från Sveriges Lantbruksuniversitet, Jesper Einarsson från Jägareförbundet och Nils Carlsson från Länsstyrelsen.
Ingen deltagaravgift, men anmälan krävs till skanes.pf@lrf.se eller 0413-559005. Ange namn, mobilnummer, vilket seminarium det gäller och ev specialkost. Fika från 17.45, seminarierna startar kl.18.15 och beräknas sluta kl.22.