Tre nya i styrelsen för Malmö Viltvårdsförening

Än en gång ansåg årsmötet att styrelsen skött sitt uppdrag utan klander och beviljade därför ansvarsfrihet när den 117:e årsstämman hölls på Kvarnbygården. Malmö Viltvårdsförenings årsmöten brukar inte vara särskilt dramatiska. Om styrelse och sektioner gjort vad de...

Temakväll vilthantering

Den 17:e oktober kommer Svenskt viltkött och föreläser om vikten av korrekt omhändertagande av viltet efter skottet. Pär-Ola Andersson, äger och driver Sjunkaröd/Skånska Vilt i Vinslöv i samarbete med ett tjugotal medarbetare. På Sjunkaröd tar man idag inte bara emot...