Förnyad styrelse i föreningen

Två verkliga veteraner som gjort Malmö Viltvårdsförening stora tjänster hade bett att få lämna styrelsen vid årsmötet. Martin Blom och Lennart Splittorff avgick och ersattes av Mats Lind och David Lindholm. Rutinerade klubbsvingaren Nils Yngvesson ledde som vanligt...

Nils Carlsson pratar jakt och politik

Just nu avhandlas en hel del frågor i kanslier och departement som kan komma att påverka jakten. Om detta pratar länsstyrelsen viltexpert Nils Carlsson när han besöker vårt årsmöte nästa torsdag. Enligt numera väl inarbetad tradition kommer Malmö Viltvårdsförenings...

Hjortabröl

Den 13 september har vi vårt traditionella Hjortabröl på Vomb. Liksom tidigare år kommer Anders Jarnemo att berätta om kronviltet innan vi ger oss ut och lyssnar på det mäktiga brölandet. Samling kl 19,00 på badplatsen vid Heljasjön som ligger direkt söder om Vombs...