Reviderade behörighetskrav

Måndagen den 25 maj 2020 togs ett styrelsebeslut om reviderade behörighetskrav §3 och §4 angående småvilts- respektive klövviltsjakt. Den nya lydelsen är: 3§ Deltagare i småviltsjakt skall ha träningsskjutit före deltagande vid småviltsjakt hos Malmö...

Kansliet åter bemannat

Nu är föreningens kansli åter bemannat. Fram till den 8 juni är kansliet bemannat för mejl och telefonsamtal. Därefter semesterstängt fram till den 1 juli. Öppettider:Måndag 08.30 – 17.00Tisdag 08.30 – 14.30Onsdag 08.30 – 17.00Torsdag 08.30 –...