Måndagen den 25 maj 2020 togs ett styrelsebeslut om reviderade behörighetskrav §3 och §4 angående småvilts- respektive klövviltsjakt.

Den nya lydelsen är:

3§ Deltagare i småviltsjakt skall ha träningsskjutit före deltagande vid småviltsjakt hos Malmö Viltvårdsförening.
Minst tio serier vid minst fem olika tillfällen skall ha genomförts i perioden räknat från 1 april samma år som jaktåret börjar. Träningen skall vara i form av ”hög fasan” eller av motsvarande svårighetsgrad, samt vara dokumenterade på skjutkort eller liknande intyg. Detta intyg eller skjutkort ska kunna uppvisas på begäran från jaktledaren för att få delta vid aktuell jakt.
Nya medlemmar i föreningen som vill delta vid våra småviltsjakter måste dessutom närvara och träningsskjuta vid vår årliga hagelskytteupptakt som sker i nära anslutning till premiären för småviltsjakten. Syftet är att vidareutbilda och upplysa nytillkomna jägare om hur vi vill att småviltsjakten i MVF ska bedrivas. Tidpunkten för hagelskytteupptakten kommer att utannonseras i god tid via hemsidan och Facebook-gruppen.

4§ Deltagare i klövviltsjakt skall ha avlagt godkänt skjutprov för minst älgskyttemärket brons, räknat från 1 april samma år som jaktåret börjar.

Behörighetskraven i sin helhet återfinns på på denna sida med behörighetskrav.