Uppdatering av våra behörighetskrav

På styrelsemötet den 30 oktober beslutade styrelsen enhälligt att uppdatera paragraf 7 i behörighetskraven. Ändringen gäller med omedelbar verkan. § 7. Då påskjutet klövvilt, räv eller grävling inte med lätthet går att hitta och när jaktledaren därför påkallar...

Extra jaktupptakt 14 november

Extra jaktupptakt för nya medlemmar. Då det på styrelsemötet måndagen den 2 oktober beslutades att inga fler dispenser kommer att ges för de som ej har varit med på någon jaktupptakt beslutades att ISTÄLLET genomföra en extra jaktupptakt tisdagen den 14 november...

Temakväll om vinprovning 21 november

Vinprovningen inriktar sig på vin som passar bra till vilt (både fågel och klövvilt). Vi går igenom smakteknik och vintermer som syra, fyllighet, tanniner med mera. Vi lär oss vinspråket och hur man beskriver ett vin. På detta vis är man bättre rustat när man skall...

Extra obligatorisk jaktupptakt för nya medlemmar

Då det på styrelsemötet måndagen den 2 oktober beslutades att inga fler dispenser kommer att ges för de som ej har varit med på någon jaktupptakt beslutades att ISTÄLLET genomföra en extra jaktupptakt tisdagen den 14 november klockan 18.00!