Kallelse till årsstämma

Malmö Viltvårdsförenings 117:e årsstämmaTid: Torsdag 19 september kl. 18.00Plats: Kvarnbygården Föranmälan om deltagande till kansliet tel. 040-494930 eller mvf@telia.com § 1       Årsstämmans öppnande. § 2       Stämmans stadgeenliga utlysande samt godkännande av...

Temakväll om Första hjälpen

MVF ordnar två temakvällar i första hjälpen. Då kommer Bo Andersson från EFR (Emergency First Response) och föreläser. Innehåll under kvällen. Varför Första Hjälpen! Tourniquet användning. Demonstration och faror med dessa. Praktisk övning tourniquet. Dessa gör...