Enklare tillgång till handladdningsrummet

Handladdningsrummet på Kvarnbygården är nu utrustat med en nyckelbox för enklare tillgång till att själv ladda ammunition utan att vara beroende av att det sker annan verksamhet på gården. Som tidigare är laddningsrummet bara tillgängligt för dem som haft tillgång...

Mörkersikte för åteljakt

Styrelsen för Malmö Viltvårdsförening meddelar att de på styrelsemötet i april beslöt att tillåta användandet av mörkersikte vid åteljakt efter vildsvin under prövoperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020.