Styrelsen för Malmö Viltvårdsförening meddelar att de på styrelsemötet i april beslöt att tillåta användandet av mörkersikte vid åteljakt efter vildsvin under prövoperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020.