Den 13 september har vi vårt traditionella Hjortabröl på Vomb. Liksom tidigare år kommer Anders Jarnemo att berätta om kronviltet innan vi ger oss ut och lyssnar på det mäktiga brölandet.

Samling kl 19,00 på badplatsen vid Heljasjön som ligger direkt söder om Vombs by. Medtag kikare, fika och varma kläder. Ingen anmälan behövs.

För information kontakta Peter Jonzon på 0708-841425