Ibland har våra funktionärer svårt att nå medlemmarna, t ex för att kontrollera om de inte dyker upp till en anmäld jakt. Detta beror ofta på att medlemmen bytt telefonnummer.
För att slippa det här bekymret är det bra om du ser till så att dina adressuppgifter är uppdaterade. Ring till kansliet, 040 – 49 49 30 eller skicka uppgifter om namn, adress, e-postadress och telefonnumer via ett mejl till mvf@telia.com.