Eftersökskurs:
Start: 3/3 , 10/3,17/3,24,3,7/4,14/4,21/4 och 28/4 kl 9-12 Kursen hålls i Vomb på föreningens marker.
Anmälan till kansliet i vanlig ordning.
Plats: Vomb
Kursledare: Göran Svejme, Tel. 0705-84 49 80.