Öppnad slyngeljakt i Malmö

Småviltsjakten (slyngel) på Malmöområdet den 27/1 är nu öppen för alla jägare. Det finns 6 platser kvar så boka dig i systemet om du vill vara med.

Extra jakter efter Kronvilt!

Med anledning av jaktårets tilldelning av Kronvilt bedömer vi det som nödvändigt att komplettera vårt ordinarie jaktschema i Vomb med ett antal extrajakter. Jakterna kommer att läggas ut i bokningssystemet med kort varsel då vi i största möjligaste mån försöker ta...