Med anledning av jaktårets tilldelning av Kronvilt bedömer vi det som nödvändigt att komplettera vårt ordinarie jaktschema i Vomb med ett antal extrajakter. Jakterna kommer att läggas ut i bokningssystemet med kort varsel då vi i största möjligaste mån försöker ta hänsyn till väder och vind. Även ett meddelade på vår hem- och facebook-sida kommer att gå ut.
Jaktmetoden blir Vaktjakt och kommer att med hänsyn till förutsättningarna ske antingen morgon eller kväll. Vi beräknar kunna hantera 6-8 jägare och besked om detta kommer att framgå på bokningssidan. Ordinarie avgifter gäller. Notera också att tidpunkten för samling kommer att variera.
Observera att anmälan till dessa extrajakter inte påverkar er bokning av ordinarie jakter.
Det är av stor vikt att medlem som anmäler sig till jakten har god kännedom om vårt jaktområde och har för avsikt att fälla skjutbart Kornvilt om möjlighet ges.
Ni som är intresserade, håll utkik på vår hem-och facebook-sida.