Malmö Viltvårdsförenings styrelse har beslutat om ändrade regler för att boka och delta i våra jakter. Detta för att minimera risken för missförstånd vad gäller jaktupptakt, jaktbokning samt före och under jakter.
Av säkerhetsskäl är det viktigt att jaktdeltagare kan tillgodogöra sig all information kring jakterna, i såväl tal som skrift, både före som under jakterna. De som ska delta i föreningens jakter ska ha svensk jägarexamen och/eller svensk vapenlicens för jakt, statligt jaktkort, tecknat ansvarförsäkring, erlagt erforderligt skjutprov samt jaktradio 155 MHz.
Här kan du läsa om vilka behörighetskrav som gäller.