PM för klövviltsjakt

Fastställt 2022-06-15

Säkerhetsföreskrifter

Huvudbonad, väst, band eller annan av jaktledaren godkänd markering i signalfärg skall bäras av samtliga jaktdeltagare och funktionärer. För att kulvapnet skall vara godkänt skall det finnas möjlighet att ladda det med minst två skott. Jaktradio 155Mhz är obligatoriskt.

Vid all förflyttning skall vapnet bäras plundrat och öppet/brutet. Laddning av vapnet får endast ske på passet/i tornet. Passkytt skall informera sig om var passgrannarna finns innan jakten påbörjas.

Tänk på att det kan dyka upp människor var som helst. Det är förbjudet att avlossa skott i vägs eller stigs förlängning.

Max skjutavstånd är 80 meter i rena sidoläge. Endast skott mot centrala lungpartiet är tillåtna, hals- och huvudskott förbjudna på oskadat vilt. Överskatta inte din förmåga. Skjut inte på djur i rörelse om du inte är säker på träff.

Skott skall ske mot godtagbart kulfång, dvs marken. Skott får aldrig avlossas så att människor, hundar, hästar, övriga husdjur, byggnader eller annan egendom riskerar att skadas.

Inget nytt djur får påskjutas förrän det första fallit och ligger kvar. Detta ska avgöras med syn och vanlig kikare, inga former av mörkerkikare/mörkersikte oavsett typ får användas för att avgöra huruvida påskjutet vilt ligger. Passkytt har själv att avgöra då skott i övrigt kan avlossas. Det är förbjudet att gå ner från tornet eller lämna passet förrän order om återsamling ges eller på jaktledarens uppmaning.

Då jakten/såten är avbruten får skott ej avlossas.

När du lämnar passet/tornet – PATRON UR.

Om en situation uppstår där du bedömer att jakten måste avbrytas så meddela jaktledaren per mobiltelefon eller jaktradio.

Du får ej lämna jaktlaget utan tillstånd.

    Påskjutet djur

    Avfångningsskott skall ske från tornet/passet. Jaktledaren kan ge tillstånd att lämna passet för avlivning av vilt. Skottsplatsundersökning och eftersök utförs endast av utsett eftersöksekipage. Håll noga reda på skottplats och flyktväg. Rapport om påskjutet djur skall ske via radio/telefon snarast möjligt. Lämna ej tornet/passet under några omständigheter.